• Beleef de lente Beleef de zomer Beleef de herfst Beleef de winter
 •  
  Beleef de seizoenen in ideeëntuin Tomkehôf
   
  Over de naam
  Tomke (eigenlijk duimpje) is Fries voor winterkoninkje, terwijl hôf het Friese woord voor boomgaard is. Daar Tomke het hele jaar nadrukkelijk met luide zang en soms een beetje mopperend als een soort wekkertje in de tuin aanwezig is en er tevens een kleine boomgaard is, leek Tomkehôf een mooie, passende naam voor de tuin. Bovendien is Tomkehôf een tuinreservaat en ook op dat logo prijkt Tomke.

  Dutch Wave
  De tuin is een zogenaamde “Dutch Wave”-tuin (vertaald:“Nederlandse Golf”). Dutch Wave is een beweging, waartoe tuinontwerpers en kwekers als Piet Oudolf, Ton ter Linden, De Kleine Plantage, Lianne’s Siergrassenkwekerij/PrairietuinBrian Kabbes en Tuingoed Foltz behoren. Daar er geen sprake is van lidmaatschap of iets dergelijks, mag iedereen die dezelfde stijl aanhangt, zich daarbij aansluiten. Ook Tomkehôf valt onder de Dutch Wave.
  Een Dutch Wave-tuin kenmerkt zich door een natuurlijke uitstraling, mede in de hand gewerkt door het gebruik van (sier)grassen en natuurlijk ogende vaste planten. Veel planten zoeken zelf hun plekje, dus hier geen strakke plantengroepen, die precies op hun plek moeten blijven.

  Hergebruik materialen
  Veel materialen worden hergebruikt:
  • met oude grindtegels is een tweesporig pad aangelegd;
  • gestapeld puin dient als doorlatende ondergrond voor de rotstuin;
  • van oude stenen en puin is een “oude” muur gemetseld;
  • in de bodem gevonden zwerfkeien hebben een plaats rond de vijver gekregen;
  • snoeiafval wordt versnipperd en in de moestuinpaadjes gelegd;
  • ander snoeiafval ligt op takkenrillen;
  • van overtollige stukjes buis of blokjes hout worden insectenhotels gemaakt.

  Dierenleven
  Voor natuur en dierenleven is veel plaats ingeruimd. Dit begint al bij de tuinranden, waar een houtwal met takkenril is gecreëerd. De tuin grenst aan noord-, west- en zuidzijde aan een weiland en aan de oostzijde aan een sloot.
  In een hoek van de tuin ligt een houtstapel, waar egels en andere dieren overwinteren.
  Daarnaast zijn er diverse nestkastjes. De vogels weten ook de beplanting tegen de muren en over de pergola te waarderen. Verder zijn er diverse insectenhotels en een overnachtingskast voor vleermuizen. Voor vogels zijn overnachtingsplekken (zitstokjes en plankjes) gemaakt onder het overstekende dak van de garage.
  De draad, die aan de garage is bevestigd, wordt dankbaar gebruikt door boerenzwaluwen.
  In de boomgaard staan enkele kwijnende of dode bomen. Vanzelfsprekend is dit niet zo’n mooi gezicht, maar waarschijnlijk mede dankzij deze bomen is de grote bonte specht een vaste gast in de tuin.
  Last but not least zijn er natuurlijk heel veel bloemen in de tuin, die vlinders, bijen en hommels aantrekken. De zaden trekken soms weer vogels aan, evenals allerhande besdragende bomen en struiken.
  Producten en planten uit de tuin
  Op beperkte schaal zijn producten en planten uit de tuin te koop.


  Foto-impressie ‘Tomkehôf, beleef de seizoenen’

  beleef de lente
  beleef de zomer
  beleef de herfst
  beleef de winter
   
Webdesign verzorgd door © Aksint